Site Menüsü

Ziyaretçi Defteri

Beş Vakit Namaz

Abdest

Dualar

Çocuklara Özel

Namazda Okunana Dualar, Arapça Okunuşu ve Anlamları Hakkında Bilgi

Sübhaneke Duası

Sübhaneke Duası

"Subhâneke'l-lâhumme ve bi-hamdike. Ve tebâra ke'smuke ve teâlâ cedduke (ve celle senâuke) ve lâilâhe ğayruk."

Sübhaneke Duası Anlamı : (Allah'ım! Sen eksik sifatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.)

NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur.

Okunduğu yerler:
1) Her namazın ilk rek'atınde iftitah tekbirinden sonra,
2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
4) Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.
5) Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.

 

Namazda Okunan Dualar : Ettehiyyâtü Duası
Ettehiyyâtü Duası

Ettehiyyâtü Duası Arapça Okunuşu (Namazda Arapça Okunur) ; "Ettehiyyatu lillahi ves-salevatu vet-tayyibatu, esselamu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh, es-selamu aleyna ve ala ibadillahis-salihiyn. eşhedu enla ilahe illallah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve rasuluh."

Sübhaneke Duası Anlamı :
(Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

Okunduğu Yerler:
Namazların her oturuşunda okunur..

 

Allâhümme Salli
Allâhümme Salli

Allâhümme Salli Arapça Okunuşu (Namazda Arapça Okunur) ; "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"

Allâhümme Salli Duası Anlamı : (Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
 

Allâhümme Barik

Allâhümme Barik

Allâhümme Barik Arapça Okunuşu (Namazda Arapça Okunur) ; "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"

Allâhümme Barik Duası Anlamı : (Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.)

Okundukları Yerler:
1) Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra,
2) İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyatü'den sonra,
3) Dört rekatta bir selâm verilerek kılınan Teravih ve Nafile namazlarının ikinci rek'atının sonundaki oturuşta "Ettehiyyatü"den sonra,
4) Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.

 

Rabbenâ
Rabbena Duası

Rabbenâ âtina: Arapça Okunuşu (Namazda Arapça Okunur) ; "Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhirati haseneten ve kınâ azâben-nâr"

(Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.)

Rabbenâğfirli

Rabbenâğfirli

Rabbenâğfirli:: Arapça Okunuşu (Namazda Arapça Okunur) ; "Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve lil-mü"minîne yevme yekûmul-hisâb"
(Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.)


Okundukları Yerler:
1) Namazlardaki son oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine "Rabbenâ âtina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.

 

Kunut Duaları
Allâhumme İnnâ Nesteînuke


Allâhumme İnnâ Nesteînuke: Arapça Okunuşu (Namazda Arapça Okunur) ; "Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk"
(Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.)

 

Allahumme İyyake ne'budu
Allahumme İyyake ne'budu: Arapça Okunuşu (Namazda Arapça Okunur) ; "Allâhumme iyyake ne"budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nesâ ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-kuffâri mülhık"
(Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalıiırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.)


Okundukları Yerler:
1- Vitir namazının üçüncü rek'atınde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.

 

Sübhaneke DuasıNamaz Rekatları Allahümme BarikNamazın Kılınışı SayfaBeş Vakit Namazın Vakitleri
SayfaNamazın Şartlari SayfaNafile Namazlar SayfaMekruh Vakitler
SayfaNamazın Rükünleri SayfaVacip Namazlar SayfaNamaz Çeşitleri
SayfaNamazın Sünnetleri SayfaCemaatle Namaz Kılmak Sayfa Namazda Okunan Dualar
SayfaNamazın Farzları SayfaCuma Namazı Sayfa Namazda Okunan Sureler
SayfaNamazların Kazasi SayfaNamaz Vakitleri SayfaNamazda Aykırı Davranışlar
Copyright © 2014 Namaz Sevgisi  ™ En iyi Görüntüyü Google Chrome ,Internet Explorer 8 , Opera, Mozilla Firefox sürümler ile 1280x1024 ekran çözünürlügüne alabilirsiniz.
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır